Rättviks Hemslöjdsförening, styrelse 2019

Ordförande
Joanna Stridh, 070-521 18 63  joanna.stridh@hotmail.com

Ledamöter
Pia Carlberg, 073-083 58 99,  pia-marie@telia.com
Berit Helgesson, 070-223 21 23,  berit.helgesson@telia.com
Ingmari Jansson, 073-027 33 05,  ingmari.jansson@gmail.com  
Hjerp Elin Andersson, 073-947 70 99, vattendroppen@hotmail.com
Ingrid Pehrson, 070-220 45 54, ingrid.pehrson@telia.com

Suppleanter
Lene Björk  073-184 17 72 lene-marie.bjork@rattvik.se
Stefan Ekedahl, 073-675 08 75 stefan.ekedahl@gmail.com
Eva-Brita Hellgren, 070-617 49 76  familjen.hellgren@telia.com

Kassör
Berit Helgesson, 070-223 21 23  berit.helgesson@telia.com

Medlemsregister
Margareta Swan, 070-302 15 45  mentaswan@gmail.com