Rättviks Hemslöjdsförening – GDPR

Medlemsregister

Som medlem i Rättviks hemslöjdsförening godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter genom att betala medlemsavgiften. Vi lagrar dina personuppgifter centralt hos Hemslöjden, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. När vi behöver informera dig om vår lokala verksamhet så hämtar vi uppgifter ur det centrala registret (namn, adress, telefon och e-post). Vi lämnar inte ut uppgifterna till något företag, annan organisation eller privatperson.

Efter avslutat medlemskap sparas uppgifterna i upp till ett år innan de raderas.

Datainspektionen

Hos Datainspektionen finns mer information om dina rättigheter till insyn och kontroll över hur dina personuppgifter behandlas. Här kan du även lämna klagomål om du tycker att dina uppgifter inte behandlas på rätt sätt.

Läs mer om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter på Datainspektionens webbplats

Personuppgiftsansvarig Rättviks Hemslöjdsförening

Margareta Swan, Rättviks Hemslöjdsförening, Hemslöjdsstugan. Torget, 795 30 Rättvik.